Helsinki

01 september

Bankarta Midnight Run Helsinki

 1. Start
 2. 1 km
 3. 2 km
 4. 3 km
 5. 4 km
 6. 5 km
 7. 6 km
 8. 7 km
 9. 8 km
 10. 9 km
 11. Mål
 12. Vätskestation
 13. Toaletter
 14. Sjukvård
 15. Klädinlämning Porthania
 16. Runners Corner